• English

Zakup i dostawa stanowisk roboczych, na potrzeby Zakładu Konstrukcji Lotniczych.

0

znak sprawy: 19/ZK/AZLK/17                                                             Warszawa, dnia 19.04.2017r.

Działając w oparciu o art. 4  ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza,  do składania ofert na realizację zamówienia pn. zakup i dostawa stanowisk roboczych, na potrzeby Zakładu Konstrukcji Lotniczych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 24 kwietnia 2017 o 11:03:42 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 24 kwietnia 2017 o 11:03:42 przez Ludwika Domżał
  • 19 kwietnia 2017 o 12:40:26 przez Ludwika Domżał