• English

Zakup i dostawa stanowisk roboczych, w wykonaniu specjalistycznym ESD do prowadzenia prac badawczych.

0

znak sprawy: 94/ZK/AZLK/16                                                                               Warszawa, dnia 21.11.2016r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. Zakup i dostawa stanowisk roboczych, w wykonaniu specjalistycznym ESD do prowadzenia prac badawczych,  w Laboratorium Awioniki i Systemów Pokładowych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest aparatura, która służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji