• English

Zakup i dostawa system sterowania oraz akwizycji danych, do stanowisk pomiarowych.

0

znak sprawy: 05/ZK/AZLK/17                                                                       Warszawa, dnia 21.02.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza,  do składania ofert na realizację zamówienia pn. zakup i  dostawa system sterowania oraz akwizycji danych, do stanowisk pomiarowych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu, które będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 17 marca 2017 o 10:46:19 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 17 marca 2017 o 10:46:19 przez Ludwika Domżał
  • 23 lutego 2017 o 10:46:37 przez Ludwika Domżał
  • 23 lutego 2017 o 09:51:17 przez Ludwika Domżał
  • 21 lutego 2017 o 10:06:41 przez Ludwika Domżał