• English

Dostawa agregatu hydraulicznego MTS SilentFlo™ HPU 515 90 oraz zasilacza hydraulicznego MTS 293.12 2 Chanels Hydraulic Service Manifold.

0

znak sprawy: 16/ZK/AZLK/17                                               Warszawa, dnia 03.04.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa agregatu hydraulicznego MTS SilentFlo™ HPU 515 90 oraz zasilacza hydraulicznego MTS 293.12 2 Chanels Hydraulic Service Manifold.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu hydraulicznego oraz zasilacza hydraulicznego, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 3 kwietnia 2017 o 14:13:15 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 3 kwietnia 2017 o 14:13:15 przez Ludwika Domżał