• English

Zakup i dostawa uszczelnienia statycznego do zastosowania we wrzecionie.

0

znak sprawy: 07/ZK/AZLK/17                                                    Warszawa, dnia 22.02.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa uszczelnienia statycznego do zastosowania we wrzecionie.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa uszczelnienia statycznego do zastosowania we wrzecionie, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 16 maja 2017 o 12:43:03 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 16 maja 2017 o 12:43:03 przez Ludwika Domżał
  • 22 lutego 2017 o 15:21:53 przez Ludwika Domżał
  • 22 lutego 2017 o 15:20:42 przez Ludwika Domżał
  • 22 lutego 2017 o 15:18:52 przez Ludwika Domżał