• English

Zakup i dostawa wysoko temperaturowego pieca, osiągającego wysokość temperatury do 1540˚C.

0

znak sprawy: 98/ZK/AZLK/16                                                                               Warszawa, dnia 06.12.2016r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dot. zakupu i dostawy wysoko temperaturowego pieca, osiągającego wysokość  temperatury do 1540˚C.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest piec, który służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 3 marca 2017 o 07:33:39 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 3 marca 2017 o 07:33:39 przez Ludwika Domżał