• English

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Lotnictwa

0

Znak sprawy: 25/ZZ/AZLZ/2017

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209 000 euro na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 23 sierpnia 2017 o 14:57:41 [aktualna wersja] przez Edyta Sitnik
  • 23 sierpnia 2017 o 14:57:41 przez Edyta Sitnik
  • 24 lipca 2017 o 15:20:13 przez Edyta Sitnik
  • 5 lipca 2017 o 13:14:45 przez Edyta Sitnik
  • 4 lipca 2017 o 14:23:38 przez Edyta Sitnik
  • 13 czerwca 2017 o 12:41:26 przez Edyta Sitnik
  • 13 czerwca 2017 o 12:34:28 przez Edyta Sitnik