• English

Zakup i dostawa automatycznego, optycznego, cyfrowego systemu pomiarowego dla Laboratorium Materiałoznawstwa.

0

Nasz znak: 43/DU/Z/14        Data  05.11.2014 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 43/DU/Z/14 na zakup i dostawę automatycznego, optycznego, cyfrowego systemu pomiarowego dla Laboratorium Materiałoznawstwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:18 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:08 przez admin