• English

Zakup i dostawa bezterminowych licencji oprogramowania dotyczącego baz danych

0

Nasz znak: 123/DE/Z/15

Data 06.11.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 123/DE/Z/15, pn. zakup i dostawa bezterminowych licencji oprogramowania dotyczącego baz danychzgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 2-6 do SIWZ – formularz oferty, wzory oświadczeń

Załącznik nr 1 do FO – zestawienie zastosowanych rozwiązań

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:11 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 8 grudnia 2015 o 12:24:50 przez admin