Zakup i dostawa licencji oprogramowania złożonego z modułów Actran Acoustics, Actran TM, Actran DGM

0

Nasz znak: 166/DE/Z/15

Data 17.12.2015 r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze zawarcia umowy dotyczącejzakupu i dostawy licencji oprogramowania złożonego z modułów Actran Acoustics, Actran TM, Actran DGM.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I -Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.1. – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego. Beneficjentem jest Instytut Lotnictwa, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 13:11:03 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 18 grudnia 2015 o 14:40:13 przez admin