• English

zakup i dostawę kamery wielospektralnej wraz z filtrami i oprzyrządowaniem do samolotu UAV, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

0

Nasz znak: 14/DU/Z/13    Data: 24.04.2013 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr postępowania 14/DU/Z/13, na zakup i dostawę kamery wielospektralnej wraz z filtrami
i oprzyrządowaniem do samolotu UAV, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:21 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:13 przez admin