• English

Zakup nowego wyposażenia do badań udarności: młota wahadłowego wyposażonego w nóż instrumentowany.

0

Nasz znak: 15/DU/Z/15                                                                   Data 09.03.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 15/DU/Z/15 , na zakup nowego wyposażenia do badań udarności: młota wahadłowego wyposażonego w nóż instrumentowany ,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:17 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:06 przez admin