• English

Zakup nowej szlifierki CNC do wałków z możliwością szlifowania gwintów zewnętrznych wraz z osprzętem i narzędziami.

0

Nasz znak: 14/DU/Z/15        Data 10.03.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 14/DU/Z/15 na dostawę szlifierki CNC do wałków z możliwością szlifowania gwintów zewnętrznych,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:17 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:06 przez admin