Zakupu i dostawa kit᾽u samolotu CH-601 Zodiac XL.

0

znak sprawy: 93/ZK/AZLK/16                                                                  Warszawa, dnia 17  listopada 2016r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego:

Zakupu i dostawy kit᾽u samolotu CH-601 Zodiac XL, który będzie realizowany w ramach projektu pt: „Studium wykonalności ultralekkiego samolotu szkoleniowego o napędzie elektrycznym”.

Przedmiotem zamówienia jest „Zestaw do montażu płatowca”, który służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia  jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 10 stycznia 2017 o 09:48:37 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 10 stycznia 2017 o 09:48:37 przez admin