• English

Zakupu samolotu MP-02 Czajka na potrzeby realizacji projektu, European Defence Agency Contract No. A-1426-GP-RPAS Enhanced RPAS Automation (ERA)

0

dotyczy sprawy:42/ZA/AZAZ/2016                                                    Warszawa, dnia 06.06.2016r.

 

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego zakupu samolotu MP-02 Czajka. Ww. samolot będzie używany do realizacji prac badawczych i rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia ogółem nie przekroczy 209 000,00 euro.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.