• English

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z konstrukcją wsporczą pod instalacje oraz robotami towarzyszącymi na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

0

Nasz znak: 39/DU/Z/12                           Data: 08.10.2012 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 39/DU/Z/12, na zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z konstrukcją wsporczą pod instalacje oraz robotami towarzyszącymi na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:22 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:15 przez admin