• English

Zaprojektowanie oraz rozbudowa instalacji sprężonego powietrza wraz z integracją z obecnym systemem sterowania dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa

0

nak sprawy: 47/ZA/AZAZ/16

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 47/ZA/AZAZ/16 na zaprojektowanie oraz rozbudowę instalacji sprężonego powietrza wraz z integracją z obecnym systemem sterowania dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.