• English

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż komory próżniowej stanowiska badawczego.

0

nr  sprawy: 35/DE/Z/15                                                                                   dnia 13.05.2015r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania35/DE/Z/15 na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż komory próżniowej stanowiska badawczego,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:15 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:03 przez admin