• English

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż komory próżniowej stanowiska badawczego.

0

Nasz znak: 22 /DE/Z/15       Data:  27.03.2015r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r,  Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 22/DE/Z/15,   na Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż komory próżniowej stanowiska badawczego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:16 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:05 przez admin