Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modelu samolotu stratosferycznego.

0

znak sprawy: 92/ZZ/AZLZ/2017

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie modelu samolotu stratosferycznego.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Zamówienie realizowane w ramach PROJEKTU HESOFF, UMOWA NR LIFE 11 ENV/PL/459 WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH INSTRUMENTU LIFE + ORAZ NFOŚIGW

W związku z powyższym Instytut Lotnictwa zaprasza do składania ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu poniżej:

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
 • 5 lutego 2018 o 14:29:16 [aktualna wersja] przez Edyta Sitnik
 • 5 lutego 2018 o 14:29:16 przez Edyta Sitnik
 • 12 stycznia 2018 o 16:01:22 przez Edyta Sitnik
 • 8 stycznia 2018 o 17:14:23 przez Edyta Sitnik
 • 5 stycznia 2018 o 13:54:47 przez Edyta Sitnik
 • 4 stycznia 2018 o 14:00:15 przez Edyta Sitnik
 • 20 grudnia 2017 o 15:50:37 przez Edyta Sitnik
 • 20 grudnia 2017 o 15:48:35 przez Edyta Sitnik
 • 20 grudnia 2017 o 15:47:23 przez Edyta Sitnik
 • 20 grudnia 2017 o 15:45:27 przez Edyta Sitnik
 • 20 grudnia 2017 o 15:39:10 przez Edyta Sitnik