• English

Zespół ds. zarządzania wiedzą

0

W Instytucie Lotnictwa został powołany Zespół ds. zarządzania wiedzą. Nowa komórka odpowiedzialna będzie, między innymi za: identyfikację oraz uporządkowanie istniejących zasobów wiedzy, opracowanie i wdrożenie narzędzi pozwalających na dostęp do ich aktualizacji, stworzenie warunków do rozwoju kultury przekazywania i dzielenia się wiedzą oraz kreację mechanizmów ochronnych dla pełnego systemu zarządzania wiedzą.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji