znak sprawy: 27/ZZ/AZLZ/2018. Modernizacja i rozszerzenie systemu pomiaru ciśnienia w tunelu T-3.

0

znak sprawy: 27/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje
o zamiarze udzielenia zamówienia na modernizację i rozszerzenie systemu pomiaru ciśnienia w tunelu T-3.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 11 czerwca 2018 o 14:36:01 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 11 czerwca 2018 o 14:36:01 przez Anna Bartkowska
  • 17 kwietnia 2018 o 08:23:23 przez Anna Bartkowska